Pidato Bahasa Jawa Singkat- Bahaya Narkoba Bagi Remaja

Posted by a4n.74t1f

Pidato Bahasa Jawa Singkat- Bahaya Narkoba Bagi Remaja, Berikut ini adalah Teks kumpulan Pidato Bahaya Narkoba Mengunakan Bahasa Jawa. Pidato  Bahaya Narkoba Bagi Remaja Bahasa Jawa ini, ditulis untuk membantu para anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas sekolahnya, Lebih jelasnya silahakan lihat Contoh Pidato Bahasa Jawa - Dampak Bahaya Narkoba dibawah ini.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Katur panjenenganipun Bpk ingkang kula hormati, Bpk. Ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Naming sakderengipun, lgangkung rumiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Moho Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih pinarengaken kepal manunggal kanti pinaringan kasarasan soho kawilujengan amin.

Kepareng kula matur sak untawis, ngaturaken babakan narkoba, kita mangertosi wekdal menika narkoba saben ndinte dados berita tumanter, TV, napa dene media masa utawi Koran. Kita mangertosi bilih narkoba menika dados awisan, tumraping negri langkung-langkung agami, awit sosinteno ingkang ngomsumsi narkoba, tumindak ipu badhe nalisir saking kasusilan. Sanget kemawan tumindak ingkang ngrungak aken tiang sanes, lan ugi kathah ingkang melebet penjara goro-goro narkoba. Awit tiyang ingkang ngomsumsi narkoba, ical kesadaranipun lan gampil tumindah anarkis, kados ipun, mejahi tiyang, mbegal, jambret lan sanes-sanes ipun. Narkoba ngrusak jasmani soho rohani, sak sinteno tiyang ingkang ngomsumsi, mboten pejabat, mboten artis, mboten rakyat, mboten guru, mboten murid, mboten sugih, mboten miskin, pramila kanthi mekaten, monggo sareng-sareng kita tebihi narkoba, kita perangi narkoba, supados kita mboten kecemplung jurang keseseng saran, langkung-langkung dumateng generasi muda, minangka kusumaning monggo kita berjuang kanti sekuat tenaga, nebihi soho merangi narkoba, ampun ngantos kita gampil kepikut barang ingkang haram meniko, ingkang badhe mbeto kito dating tumindak ingkang nalisir, saking kautamen, soho kasusilaan , ingkan tundhopipun dawah dumateng jurang kesesen saran.

Kula kinten naming mekaten ingkang saget kula atur aken mugi-mugi sanget ndados aken pepenget tumrap kita sedoyo lan ambok bilih agen kula matur katah kekuranganipun, kula nyuwun agenging pangapunten, ingkang mboten mranani ing panggalih.
Panutuping atur Wabillahi taufik wal hidaya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semoga Contoh Teks Naskah Pidato Bahaya Narkoba menggunakan Bahasa Jawa diatas dapat sedikit membantu dalam mengerjakan tugas sekolah dan bermanfaat bagi semuanya. dan apabila ada kekurangan dalam penulisan pidato sambutan Bahaya Narkoba dengan bahasa jawa ini kalaian bisa mengedit atau mendambahkan kata-kata agar lebih baik lagi dan lebih sempurna.

{ 8 comments... read them below or add one }

agha maruf said...

matur aken sembah nuwun...

elmakroef.blogspot.com

reza fajar said...

makasih..
izin copas..

a4n.74t1f said...

Terimakasih untuk rekan-rekan yang sudah berkunjung diblog sederhana saya ini, semoga contoh pidato bahasa jawa ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua :D

bahaya--narkoba said...

thanks dah sharing...buat nambah referensi
ditunggu kunjungannya

kiki Cok said...

suwun2 saku sampun sulus sara2 siki suwun2 sapik semen sanging sata2e sakeh sing salah sare suru.su suwun sae sa sokeh sro

amar choirudin said...

makasih injin copas

Chintya Young said...

Nuwun copas kangge tugas

sonot said...

matur nuwun nggeh :D

Post a Comment